Чекурін В.Ф., Будік О.О. Модель інформаційної системи ВНЗ та підхід до оцінювання її ризиків

УДК 004.056

В.Ф. Чекурін1, 2, О.О. Будік1

1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації;
2Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України

МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ВНЗ ТА ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЇЇ РИЗИКІВ

© Чекурін В.Ф., Будік О.О., 2010

Розглянуто типову структуру інформаційної системи вищого навчального закладу і навчальної інформаційної системи. Запропоновано підхід до оцінювання ризиків цих систем.

Typical structure of higher education information system and learning information system is considered. Approach to risk assessment for these systems is proposed.

Кількість посилань - 4