Байцар Р.І., Степник В.І. Законодавча база оцінювання впливу нафтогазовидобувного комплексу на навколишнє середовище

УДК 614.7+665.7

Р.І. Байцар, В.І. Степник

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ НАФТОГАЗОВИДОБУВНОГО КОМПЛЕКСУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

© Байцар Р.І., Степник В.І., 2010

Розглянуто основні етапи оцінки впливу на навколишнє середовище. Запропоновано короткий опис технологічного варіанта розробки Пасічнянського родовища.

The basic stages of influence estimation on the environment are considered. The sketch of technological variant of the Pasichna deposit development is offered.

Кількість посилань - 3