Боженко В.І. Дослідження способів різницевої обробки зображень у тепловізійній камері на основі піровідикона

УДК 621.384.3

В.І. Боженко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра радіоелектронних пристроїв та систем

ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ РІЗНИЦЕВОЇ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ У ТЕПЛОВІЗІЙНІЙ КАМЕРІ НА ОСНОВІ ПІРОВІДИКОНА

© Боженко В.І., 2010

Розглянуто варіанти структури відеопроцесора тепловізійної камери на основі піровідикона. Показано, що аналого-цифрова обробка зображення забезпечує зменшення еквівалентної шуму різниці температур і зменшену розрядність порівняно із цифровою обробкою.

In the article structure variants of pyrovidicon-based thermovision camera video processing unit are considered. Is shown that analog-digital image processing provides decreasing of the noise equivalent temperature difference and reduced number of digits in comparison with the digital processing.

Кількість посилань - 7