Тимощук П.В. Структурно-функціональні схеми широкодіапазонних помножувачів частоти дискретизованих гармонічних сигналів у парну кількість разів

УДК 681.322

П.В. Тимощук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ СХЕМИ ШИРОКОДІАПАЗОННИХ ПОМНОЖУВАЧІВ ЧАСТОТИ ДИСКРЕТИЗОВАНИХ ГАРМОНІЧНИХ СИГНАЛІВ У ПАРНУ КІЛЬКІСТЬ РАЗІВ

© Тимощук П.В., 2010

Пропонуються структурно-функціональні схеми помножувачів частоти дискретизованих гармонічних сигналів у парну кількість разів. Схеми призначені для прецизійної обробки сигналів з довільними скінченними значеннями амплітуд і частот. Перетворення сигналів здійснюється лінійно, без спотворень амплітуди і частоти. Помножувачі не потребують додаткового фільтрування вихідних сигналів.

Structure-functional schemes of frequency multipliers of sampled harmonic signals in even number of times are proposed. The schemes can process precisely signals with any finite values of amplitudes and frequencies. Signal transformation is fulfilled linearly without amplitude and frequency distortion. Multipliers do not require an additional filtering of output signals.

Кількість посилань - 25