Сколоздра М.М. Механізм розвитку персоналу дослідних лабораторій

УДК 001.4; 389.1

М.М. Сколоздра

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ДОСЛІДНИХ ЛАБОРАТОРІЙ

© Сколоздра М.М., 2010

Проаналізовано доцільність впровадження системи якості у випробувальних лабораторіях та запропоновано механізм оцінки персоналу.

Has been analyzed expediency of quality system implementation in testing laboratories and has been proposed the mechanism for personnel evaluation.

Кількість посилань - 5