Джала Р.М., Вербенець Б.Я., Шевчук Т.І. Програма комп’ютерного опрацювання безконтактних вимірів струмів комунікацій

УДК 620.1:621.317:621.6

Р.М. Джала1,2, Б.Я. Вербенець1, Т.І. Шевчук2

1Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України,
відділ відбору і обробки стохастичних сигналів,
2Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

ПРОГРАМА КОМП’ЮТЕРНОГО ОПРАЦЮВАННЯ БЕЗКОНТАКТНИХ ВИМІРІВ СТРУМІВ КОМУНІКАЦІЙ

© Джала Р.М., Вербенець Б.Я., Шевчук Т.І., 2010

Описано розроблену програму dataMgr для завантаження даних з апаратури типу БВС безконтактних обстежень комунікацій. Розглянуто покращення програми порівняно з попередньою версією, деталі розроблення, інтерфейс користувача, процедуру та приклад опрацювання результатів вимірювань.

Application dataMgr is described. The purpose of application is to load contactless research data from device BVC. Improvements in current version of application in comparison with previous version, application development details, description of user interface, procedure of data processing in program etc is described.

Кількість посилань - 8