Микийчук Б.М., Яцук В.О. Математична модель теплової ефективності приміщення з показником якості теплопостачання

УДК 621.317

Б.М. Микийчук1, В.О. Яцук1,2

1Національний університет “Львівська політехніка”,
2Інститут інформатики Лодзької політехніки

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕПЛОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИМІЩЕННЯ З ПОКАЗНИКОМ ЯКОСТІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

© Микийчук Б.М., Яцук В.О., 2010

Розглянуто математичну модель теплової ефективності приміщення на основі рівняння теплового балансу та показника якості теплопостачання.

In this article the mathematical model of thermal efficiency of apartment is considered on the basis of equalization of thermal balance and index of quality.

Кількість посилань - 5