Осадчук О.В., Звягін О.С., Крилик Л.В. Вологочутливий ємнісний сенсор для вимірювання вологості нафтопродуктів

УДК 621.382

О.В. Осадчук, О.С. Звягін, Л.В. Крилик

Вінницький національний технічний університет

ВОЛОГОЧУТЛИВИЙ ЄМНІСНИЙ СЕНСОР ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ВОЛОГОСТІ НАФТОПРОДУКТІВ

© Осадчук О.В., Звягін О.С., Крилик Л.В., 2010

Розроблено математичну модель ємнісного сенсора вологості, яка описує залежність електричної ємності від зміни кількості вологості нафтопродукту. Розбіжність теоретичних та експериментальних результатів – 3 %.

The mathematical model of the capacitive humidity sensor which describes the dependence of the capacity on the amount of the petroleum products humidity is developed. Discrepancy between the theoretical and experimental results is 3 %.

Кількість посилань - 9