Басюк Т.М., Василюк А.С. Методи візуалізації даних у розподілених системах

УДК 004.415

Т.М. Басюк, А.С. Василюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МЕТОДИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДАНИХ У РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМАХ

 Басюк Т.М., Василюк А.С., 2010

Проаналізовано основні завдання, які виникають під час візуалізації даних у розподілених системах та наведено підходи до їх вирішення.
Ключові слова: система, візуалізація, інтерактивність, методи відображення.

In article the primary goals which arise at visualization of data in the distributed systems are analysed and approaches for their decision are resulted.
Keywords: system, visualization, interactivity, methods of display.

Кількість посилань – 8