Березко О.Л. Особливості використання персоніфікаційних вставок під час проведення суспільних акцій у World Wide Web

УДК 004.773.2

О.Л. Березко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНІФІКАЦІЙНИХ ВСТАВОК ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СУСПІЛЬНИХ АКЦІЙ У WORLD WIDE WEB

© Березко О.Л., 2010

Розглянуто суспільні акції як метод персоніфікації інформаційного наповнення WWW, проаналізовано особливості використання персоніфікаційних вставок під час проведення таких акцій та обгрунтовано можливість використання для цього графічних позначок.
Ключові слова: WWW, інформаційне наповнення, суспільні акції, персоніфікація.

The paper deals with public actions as a means of Web content personification. The features of the use of special personifying inserts during such actions are considered as well as the possibility of applying Web badges for such purpose.
Keywords: WWW, content, public actions, personification.

Кількість посилань – 20