Берко А.Ю., Коляса У.Я. Інформаційне забезпечення інтелектуальних систем професійної орієнтації

УДК 004.652

А.Ю. Берко, У.Я. Коляса

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

© Берко А. Ю., Коляса У. Я., 2010

Розглянуто основні принципи функціонування та можливості застосування інтелектуальних web-систем прийняття рішення для вирішення проблем професійної орієнтації молоді в Україні.
Ключові слова: інтелектуальна система прийняття рішень, професійна орієнтація, системи штучного інтелекту, web-системи, інтернет-ресурси, інтеграція даних.

In the article main operational principles and possibilities of application of intelligent web-systems for decision-making on professional orientation of young people in Ukraine are considered.
Keywords: intelligent decision-making systems, career guidance, artificial intelligence systems, web-systems, Internet-resources, data integration.

Кількість посилань – 4