Брунець І.В. Методи та засоби організації колаборативних процесів в електронному урядуванні

УДК 004.78

І.В. Брунець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОЛАБОРАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕЛЕКТРОННОМУ УРЯДУВАННІ

© Брунець І.В., 2010

Проаналізовано вимоги до систем електронного урядування, а також методи і засоби для ефективної взаємодії суб’єктів електронного урядування.
Ключові слова: електронне урядування, колаборація, веб-конференція, вебінар.

Requirements which appear to the systems of e-goverment are analysed in the article. The analysis of methods and facilities is conducted for effective co-operation of subjects of electronic management.
Keywords: e-government, collaboration, web-conference, webinar.

Кількість посилань – 11