Буров Є.В., Гульова А.Н. Використання моделей для керування доступом до ресурсів інтелектуальної інформаційної системи

УДК 004.89

Є.В. Буров, А.В. Гульова

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ КЕРУВАННЯ ДОСТУПОМ ДО РЕСУРСІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

© Буров Є.В, Гульова А.В, 2010

Запропоновано підхід до використання активних концептуальних моделей для надання та позбавлення прав доступу до ресурсів інформаційної системи. Порівняно з відомим механізмом керування доступом RBAC запропонований метод створює можливість динамічного, документованого надання та вилучення прав доступу до ресурсів у контексті бізнес-процесів, які виконуються у системі.
Ключові слова: контроль доступу, концептуальна модель, інтелектуальна система.

Paper describes an approach of using active conceptual models for access control in information systems. Compared to well known RBAC approach this method provides dynamic, documented and automatic access rights provision and removal within context of currently executed business process.
Keywords: access control, conceptual model, intellectual system.

Кількість посилань – 9