Верес О.М. Оцінювання проекту системи підтримки прийняття рішень

УДК 004.652

О.М. Верес

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ОЦІНЮВАННЯ ПРОЕКТУ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

© Верес О.М., 2010

Запропоновано методики оцінювання проекту системи підтримки прийняття рішень. Ці методики враховують економічні аспекти якості проекту та цінність інформаційних ресурсів і прийнятого рішення.
Ключові слова: аналіз, децидент, методика оцінювання, СППР.

This paper is devoted to the methods of evaluation of project of the decision support system. These methods take into account the economic aspects of quality of project and value of informative resources and accepted decision.
Keywords: analysis, detsident, evaluation method, DSS.

Кількість посилань – 8