Верес О.М., Ватраль І.М. Інтелектуальна інформаційна система готельно-туристичної діяльності

УДК 004.652

О.М. Верес, І.М. Ватраль

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ГОТЕЛЬНО-ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

© Верес О.М., Ватраль І.М., 2010

Розглянуто основні можливості застосування інтелектуальних систем прийняття рішення для вирішення проблем готельно-туристичної діяльності. Проаналізовано проблеми опрацювання даних у галузі туризму та ефективність їхнього використання.
Ключові слова: готель, інтелектуальна система прийняття рішень, СУБД, сховище даних (СД), репозиторій.

In the article basic possibilities of application of the intellectual systems of decision-making are considered for the decision of problems of hotel – tourist activity. In the article the analysis of problem of working of information of tourism is examined that efficiency of their use in facilities of accumulation and treatment of information.
Keywords: hotel, intellectual system of making a decision, DBMS, depository of information (DD).

Кількість посилань – 10