Грицик В.В., Влах В.А. Метод автоматичного розпізнавання та розділення конгломератів на складові об’єкти

УДК 004.89; 681

В.В. Грицик*, В.А. Влах

*Науково-дослідний радіотехнічний інститут,
Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури

МЕТОД АВТОМАТИЧНОГО РОЗПІЗНАВАННЯ ТА РОЗДІЛЕННЯ КОНГЛОМЕРАТІВ НА СКЛАДОВІ ОБ’ЄКТИ

 Грицик В.В., Влах В.А., 2010

Запропоновано метод розпізнавання та розділення візуальних об’єктів, що частково накладені один на інший. Метод досліджено на прикладі розділення конгломератів клітин.
Ключові слова: розпізнавання образів, системи підтримки прийняття рішень.

The article presents a method of identification and separation of visual objects that partially overlay each other. We also had investigated this method for example cell conglomerates division.
Keywords: pattern recognition, decision support systems.

Кількість посилань – 9