Катренко А.В., Магац Д.С. Інформаційні особливості та методи розподілу ресурсів у складних організаційних системах

УДК 004.9

А.В. Катренко, Д.С. Магац

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНФОРМАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕТОДИ РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ У СКЛАДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

© Катренко А.В., Магац Д.С., 2010

Розглянуто проблеми розподілу ресурсів. Оптимізація розподілу дає змогу збільшити доходи та спростити виробничий процес. Розглянуто традиційну структуру процесу розподілу ресурсів та структуру на рівні основних компонентів.
Ключові слова: розподіл ресурсів, організаційна система, інвестування.

This Paper deals with resources allocation. Optimization of distribution to increase revenues and streamline the production process. Considered the traditional structure of the allocations of resources and structure at the level of major components.
Keywords: resources allocation, organizational system, investment.

Кількість посилань – 11