Катренко А.В., Слупко В.В. Підтримання прийняття рішень в управлінні портфелями проектів: цілі, завдання, засоби вирішення

УДК 004.9

А.В. Катренко, В.В. Слупко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ПІДТРИМАННЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ ПОРТФЕЛЯМИ ПРОЕКТІВ: ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ, ЗАСОБИ ВИРІШЕННЯ

© Катренко А.В., Слупко В.В., 2010

Розглянута проблематика організації та підтримання управління в організаціях, які реалізують свою діяльність у вигляді проектів, а також основні підходи до управління портфелем проектів і найчастіше використовувані комбінації цих підходів.
Ключові слова: управління портфелями проектів, формування портфеля проектів, портфель проектів.

This paper deals with problems of the project portfolio management, main goals of portfolio management, targets and tools. Also this paper describes the main principles of portfolio management and their main using combinations, which are more preferred in portfolio management.
Key words: project portfolio management, portfolio creation, projects portfolio.

Кількість посилань – 7