Кісь Я.П., Іванік І.В. Реалізація інтернет-магазину з використанням інтелектуальної компоненти

УДК 004.413

Я.П. Кісь, І.В. Іванік

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ КОМПОНЕНТИ

© Кісь Я.П., Іванік І.В., 2010

Розглянуто системи електронної комерції та основні види інтернет-платежів. Розглянуто систему електронної комерції з продажу косметики. Запропоновано використання інтелектуальної компоненти у цій системі. Розглянуто питання інтеграції веб-системи із системою автоматизованого керування підприємством.
Ключові слова: система електронної комерції, інтернет-магазин.

The systems of electronic commerce and basic types of web payments are considered in this article. The system of electronic commerce is considered on the sale of Cosmetology. The use of intellectual is offered components in this system. The question of integration of web-system is considered with the system of the automated management an enterprise.
Keywords: system of electronic commerce, web shop.

Кількість посилань – 5