Кравець П.О. Адаптивні стратегії прийняття рішень у грі з природою

УДК 004.852; 004.94

П.О. Кравець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

АДАПТИВНІ СТРАТЕГІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ГРІ З ПРИРОДОЮ

© Кравець П.О., 2010

Досліджується проблема прийняття рішень за допомогою моделі стохастичної гри з природою. Розроблено метод адаптивного вибору варіантів рішень на основі заохочувального навчання та застосування розподілу Больцмана. Розроблено алгоритмічне та програмне забезпечення системи прийняття рішень у грі з природою. Отримано та проаналізовано результати комп’ютерного моделювання стохастичного вибору варіантів рішень.
Ключові слова: прийняття рішень, стохастична гра з природою, адаптивні стратегії.

The problem of decision-making by the instrumentality of model of stochastic game with the nature is investigated. The method of an adaptive choice of decision-making variants on the basis of reinforcement learning and Boltzmann distribution is developed. Algorithmic and software tools of decision-making system in game with the nature are developed. Results of computer modelling of a stochastic choice of decision-making variants are received and analysed.
Keywords: decision-making, stochastic game with the nature, adaptive strategies.

Кількість посилань – 14