Андрухів А., Тарасов Д. Упровадження електронного архіву наукових публікацій у Науково-технічній бібліотеці на базі програмної платформи Dspace

УДК 004.91

А. Андрухів, Д. Тарасов

Науково-технічна бібліотека,
Національний університет “Львівська політехніка”

УПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО АРХІВУ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ У НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ БІБЛІОТЕЦІ НА ОСНОВІ ПРОГРАМНОЇ ПЛАТФОРМИ DSPACE

© Андрухів А., Тарасов Д., 2010

Розглянуто основні моменти впровадження електронного архіву наукових публікацій у Науково-технічній бібліотеці на основі програмної платформи Dspace.
Ключові слова: електронний архів, логічна структура електронного архіву, Dspace, електронні документи, електронні бібліотеки.

The article discussed the main points of the introduction of electronic archive of publications in scientific and technical library-based software platform Dspace.
Keywords: digital archive, logical structure of electronic archive, Dspace, digital documents, digital libraries.

Кількість посилань – 7