Голощук Р.О., Довбуш О.О. Використання програмно забезпечення Moodle та Adobe для організації електронного навчання

УДК 004.9

Р.О. Голощук, О.О. Довбуш

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ MOODLE ТА ADOBE ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ

© Голощук Р.О., Довбуш О.О., 2010

Розглянуто проблеми впровадження системи дистанційної освіти із адаптивним компонентом, а також виконано порівняльний аналіз програмного забезпечення для організації електронного навчання.
Ключові слова: дистанційна освіта, електронне навчання, дистанційне навчання, Moodle, Adobe Connect, віртуальне навчальне середовище.

This work has considered a problem of distance education and involvement in her adaptive learning system. Also considered free and business systems of distance education.
Keywords: distance education, e-learning, distance learning, Moodle, Adobe Connect, virtual class.

Кількість посилань – 9