Голощук Р.О., Паров'як І.П. Досвід упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у видавництві Львівської політехніки

УДК 004.9

Р.О. Голощук*, І.П. Паров’як

Національний університет “Львівська політехніка”,
Видавництво Львівської політехніки
*кафедра інформаційних систем та мереж

ДОСВІД УПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИДАВНИЦТВІ ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

© Голощук Р.О., Паров’як І.П., 2010

Розглянуто досвід упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у Видавництві Львівської політехніки.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, видавнича діяльність, електронний архів.

In this paper the experience of information and communications technology implementation in Publishing House of Lviv Polytechnic National University is worked out.
Keywords: information and communications technology, publishing activities, electronic archive.

Кількість посилань – 4