Давидов М.В., Нікольський Ю.В., Тиханський С.М. Алгоритм визначення форми губ під час артикуляції для української жестової мови

УДК 004.942:934.22

М.В. Давидов, Ю.В. Нікольський, С.М. Тиханський

Національний університет “Львівська політехніка”

АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМИ ГУБ ПІД ЧАС АРТИКУЛЯЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЖЕСТОВОЇ МОВИ

© Давидов М.В., Нікольський Ю.В., Тиханський С.М., 2010

Розглянуто проблему розпізнавання артикуляції на зображенні обличчя. Пропонується метод розпізнавання артикуляції, оснований на методі активної моделі форми ASM. Метод протестований на відеозображеннях української жестової мови та на базі облич “BioID”.
Ключові слова: жестова мова, артикуляція, розпізнавання образів, розпізнавання обличчя, активна модель форми.

The problem of articulations recognition on the face images is considered. Articulation recognition method that is based on the active shape model (ASM) is proposed. It was tested with the Ukrainian sign language video records and with the samples from the face database “BioID”.
Keywords: sign language, articulation, image recognition, face recognition, active shape model.

Кількість посилань – 6