Дронюк І.М., Назаркевич М.А., Коваленко О.В. Розроблення програмного забезпечення для верстання макетів видань

УДК 681.3.06

І.М. Дронюк, М.А. Назаркевич, О.В. Коваленко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВЕРСТАННЯ МАКЕТІВ ВИДАНЬ

 Дронюк I.М., Назаркевич M.А., Коваленко О.В., 2010

Розроблено програмне забезпечення, яке здійснює компонування тексту на сторінці. Здійснено точне позиціонування текстових блоків, додавання сторінок, вирівнювання тексту. Програма написана на платформі .NET мовою програмування С#. Результат роботи програми виводиться у форматі PostScript, який перетворюється на формат PDF, останній з яких є стандартом у видавничій справі.
Ключові слова: верстання, макет сторінки, програмне забезпечення, форматування.

Software which make arrangement of text on the page is developed. The exact positioning of text blocks, adding pages, aligning of text are developed. The program is written on the platform .NET in the program C# language. A result of work of program is printed in the format of PostScript which changed into the format of PDF the last from which is a standard in publishing business.
Keywords: Desktop publishing, page layout, software, formatting.

Кількість посилань – 4