Жежнич П.І. Генерування SQL-сценаріїв за допомогою XSLT-перетворень

УДК 004.652.4

П.І. Жежнич

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ГЕНЕРУВАННЯ SQL-СЦЕНАРІЇВ ЗА ДОПОМОГОЮ XSLT-ПЕРЕТВОРЕНЬ

© Жежнич П.І., 2010

Розроблено методи генерування крос-платформних відносно СКБД SQL-сценаріїв за допомогою XML-технологій.
Ключові слова: реляційні бази даних, СКБД, SQL, XML, XSLT.

This paper considers methods of SQL-scripts generation with XML-technologies that are crossplatform by DBMS.
Keywords: relational databases, DBMS, SQL, XML, XSLT.

Кількість посилань – 8