Заяць В.М., Заяць М.М. Методи зіставлення статистичних характеристик при формуванні вибірок у лінгвістиці

УДК 004.93.1

В.М. Заяць*, M.М. Заяць

*Львівський державний інститут новітніх
технологій та управління імені В. Чорновола,
кафедра інформаційно-комп‘ютерних технологій та систем;
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем і мереж

МЕТОДИ ЗІСТАВЛЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ ФОРМУВАННІ ВИБІРОК У ЛІНГВІСТИЦІ

© Заяць В.М., Заяць М.М., 2010

Досліджуються загальні положення лінгвістичної статистики для мовознавця. Наве¬дено конкретні приклади застосування методів зіставлення статистичних характеристик.
Ключові слова: лінгвістика, статистика, ймовірність.

The article deals with general problems of linguistic statistics from the point of view of general linguistics. The examples of methods application of statistical descriptions comparison are resulted.
Keywords: linguistic, statistics, probability.

Кількість посилань – 15