Кульчицький І.М., Романюк А.Б., Харів Х. Розроблення Wordnet-подібного словника української мови

УДК 81.374

І.М. Кульчицький, А.Б. Романюк, Х.Б. Харів

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

РОЗРОБЛЕННЯ WORDNET-ПОДІБНОГО СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

© Кульчицький І.М., Романюк А.Б., Харів Х.Б., 2010

Проаналізовано організацію іменників у словнику WordNet, виділення сукупності іменників, що становлять основу лексичної бази даних української мови, упорядкування цих іменників на основі лексичних і семантичних зв’язків з утворенням ієрархічних структур, реалізація наявних зв’язків та побудова WordNet-подібного словника для частини іменників сформованої сукупності.
Ключові слова: словник, WordNet, синсет, зв’язки гіперонімії, гіпонімії, антонімії; іменник, основні концепти, ієрархія.

The research analyzes arrangement of nouns in the Princeton WordNet, namely, the top concepts and key hierarchies;. establishes a selection of nouns constituting the core lexicon of the Ukrainian language; organizes the selected nouns into a hierarchical structure by means of semantic and lexical relations; implements the relations between nouns to build a WordNet-like dictionary containing core concepts.
Keywords: dictionary, WordNet, synset, relations hypernymy, hyponymy, antonymy, noun, base concepts, hierarchy.

Кількість посилань – 11