!Пояснення

П О Я С Н Е Н Н Я

У Віснику “Інформаційні системи та мережі” № 631 за 2008 рік (с. 55–57) була опублікована оглядова стаття В.А. Висоцької “Особливості проектування та впровадження систем електронної комерції” (24 с.). У статті подано огляд досліджень низки авторів і, зокрема, розглянуто дослідження д-ра техн. наук, професора Дмитра Володимировича Ланде та розроблену ним у співавторстві систему контент-моніторингу InfoStream, наведено результати цих наукових досліджень та статистичні дані у вигляді графіків, що відповідають ілюстраціям його монографії (Ландэ Д.В. Основы моделирования и оценки электронных информационных потоков: Монография / Д.В. Ландэ, В.М. Фурашев, С.М. Брайчевский, О.М. Григорьев – К.: ТОВ “Інжиніринг”, 2006). Посилання на вказану монографію у тексті статті наводиться 24 рази. У зв’язку з прикрою помилкою технічного характеру, що виникла через форматування сторінки текстового матеріалу, вказаної монографії не виявилось у поданому переліку літературних джерел (див. с. 77). У початковому варіанті рукопису статті монографія авторів Д.В. Ланде, В.М. Фурашева, С.М. Брайчевського, О.М. Григор’єва фігурувала під номером 4.