Баранов А.Ю., Катренко А.В. Проблеми та напрями проектування СППР з управління фінансовими ризиками

УДК 004.9

А.Ю. Баранов, А.В. Катренко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ПРОЕКТУВАННЯ СППР З УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ

© Баранов А.Ю., Катренко А.В., 2010

Розглядається проблема управління фінансовими ризиками. Наведено класифікацію фінансових ризиків. Проаналізовано основні напрями та методики управління фінансовими ризиками. Запропоновано структуру СППР для управління фінансовими ризиками.
Ключові слова: СППР, управління фінансовими ризиками, моделювання показників фінансових активів.

The problem of financial risks control is considered. Classification of financial risk parameters explored. Methods of financial risk control analyzed. Financial risk control decision support system’s structure proposed.
Keywords: DSS, finance risk control, finance assets parameters modeling.

Кількість посилань - 11