Брунець І.В. Методи оптимізації клієнтської сторони колаборативних середовищ

УДК 004.78

І.В. Брунець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних системи та мереж

МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ КЛІЄНТСЬКОЇ СТОРОНИ КОЛАБОРАТИВНИХ СЕРЕДОВИЩ

© Брунець І.В., 2010

Наведено результати дослідження різних аспектів веб-розробки для виявлення найкращих способів збільшення продуктивності. Запропоновано способи вирішення проблем колаборативних середовищ, що стосуються клієнтської сторони.
Ключові слова: клієнтська оптимізація, колаборація, веб-конференція, вебінар.

The results of various aspects of web development to identify the best ways to increase productivity are in this article. Shown the solutions to the problems of collaborative environments related to client side.
Keywords: ClientSide optimization, collaboration, web-conference, webinar.

Кількість посилань - 7