Буров Є.В., Городецька А.І. Інтелектуальний туристичний сервіс з опрацюванням контексту ситуації

УДК 004.89

Є.В. Буров, А.І. Городецька

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ СЕРВІС З ОПРАЦЮВАННЯМ КОНТЕКСТУ СИТУАЦІЇ

© Буров Є.В., Городецька А.І., 2011

Запропоновано підхід до побудови контекстно-залежних сервісів інтелектуальної мережі, оснований на використанні концептуальних моделей, які описують ознаки певних ситуацій. Як приклад реалізації цього підходу розроблено макет сервісу електронного туризму.
Ключові слова: модель, контекст, інтелектуальний сервіс.

Paper proposes an approach for creating intellectual context-aware and situation-aware services in intellectual networks. This approach is based on conceptual models, describing possible situations and processed by modeling environment. An example of intellectual service providing information services for tourists is developed.
Keywords: model, context, intellectual service.

Кількість посилань - 15