Величкевич М.Б., Мітрофан Н.В., Кунанець Н.Е. Електронний документообіг, тенденції та перспективи

УДК 651.2:004.91

М.Б. Величкевич, Н.В. Мітрофан, Н.Е. Кунанець

Національного університету “Львівська політехніка”
кафедра інформаційних систем та мереж

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

© Величкевич М.Б., Мітрофан Н.В., Кунанець Н.Е., 2011

Проаналізовано системи електронного документообігу та їхню організацію, наведено основні вимоги до систем електронного документообігу і подано пріоритетні завдання таких систем. Сформульовано загальні принципи побудови і функціонування інтегрованої системи електронного документообігу та перешкоди, які виникають у про¬цесі їх встановлення. Перераховано можливості, які надає автоматизація документообігу.
Ключові слова: електронний документ, електронний документообіг, автоматизація документообігу, електронний підпис.

The article describes existing systems of electronic circulation of documents and their organization, fundamental demands and tasks such systems. It is formulated total principles of construction and function, obstacle in process of installing integral system of electronic circulation of documents, also enumerated possibilities, which lends automation of documents circulation.
Keywords: electronic documents, electronic documents, workflow, electronic signature.

Кількість посилань - 20