Верес О.М., Голиш В.М. Дослідження множини ризиків прийняття рішень в галузі екології

УДК 004.652

О. М. Верес, В. М. Голиш

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ДОСЛІДЖЕННЯ МНОЖИНИ РИЗИКІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЇ

© Верес О. М., Голиш В. М., 2011

Проаналізовано та досліджено основні методи та засоби множини оцінювання ризиків прийняття рішень у галузі екології. Виконано аналітичний огляд класифікацій системи ризиків залежно від ознак.
Ключові слова: ризик, оцінка ризиків, управління ризиком, здоров’я, екологія, джерела ризиків.

This paper is devoted to the analyzing and studying the basic set of methods and tools of risk assessment decision-making in ecology. An analytical review of classifications of risks, depending on features.
Keywords: risk, risk assessment, risk management, health, ecology, sources of risk.

Кількість посилань - 81