Версаль Ю.В. Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень при діагностиці фізіологічного стану тварин

УДК 004.89

Ю.В. Версаль

Кіровоградський національний технічний університет

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ ДІАГНОСТИЦІ ФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТВАРИН

© Версаль Ю.В., 2011

Запропоновано підхід до побудови інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень при діагностиці фізіологічного стану тварин, зокрема маститу і стану статевої охоти, на основі апарату нечіткої логіки. Розглянуто організацію знань, алгоритм роботи та структуру системи. Доведено адекватність діагностики.
Ключові слова: система підтримки прийняття рішень, інтелектуальна система, фізіологічний стан, нечітка логіка, адекватність.

The approach for intellectual decision support system attached to the diagnostic of animal physiological state, especially mastitis and estrus, at the base of fuzzy logic apparatus is proposed. The organization of knowledges, the algorithm of working and the structure of the system are considerated. The adequacy of the diagnostics is proved.
Keywords: decision support system, intellectual system, physiological state, fuzzy logic, adequacy.

Кількість посилань - 19