Гаврилюк І., Кунанець Н.Е. Процеси консолідації інформації у галузі спортивного покеру

УДК 002.53/.55

І. Гаврилюк, Н.Е. Кунанець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедри інформаційних систем та мереж

ПРОЦЕСИ КОНСОЛІДАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ У ГАЛУЗІ СПОРТИВНОГО ПОКЕРУ

© Гаврилюк І., Кунанець Н.Е., 2011

Для успішного розвитку економіки, науки і культури необхідне застосування інформаційних технологій у різних галузях соціальної практики для перетворення інформаційних потоків на інформаційні продукти нового покоління не тільки для вдосконалення, а й для формування нових моделей діяльності, які відрізняються вищим рівнем вироблення й реалізації управлінських рішень. Розглянуто особливості застосування технології консолідованої інформації у галузі спортивного покеру.
Ключові слова: консолідована інформація, опрацювання інформації, спортивний покер.

For successful economic development, science and culture is necessary to use information technology in various fields of social practice to convert data streams to a new generation of information products not only improve but also to form new business models, which differ in the higher levels of development and implementation of management decisions. The article examines the features of using consolidated information technology in the field of poker.
Keywords: consolidated information, processing information, sports poker.

Кількість посилань - 13