Гарасим О.Р., Чирун Л.Б. Аналіз засобів управління корпоративною конфіденційною інформацією

УДК 004.652.4

О.Р. Гарасим, Л.Б. Чирун

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

АНАЛІЗ ЗАСОБІВ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ КОНФІДЕНЦІЙНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ

© Гарасим О.Р., Чирун Л.Б., 2010

Проаналізовано системи електронного документообігу та з’ясовано сучасні вимоги до організації управління потоками документів корпорації. Досліджено критерії вибору системи електронного документообігу для управління корпоративною конфіденційною інформацією та сформовано рекомендації щодо організації ефективного і захищеного електронного документообігу.
Ключові слова: система електронного документообігу, захист інформації, корпорація.

The paper analyzed the electronic document and clarified the requirements of the current flow management documents of the corporation. The investigated criteria for selecting electronic document management system for management of corporate confidential information and formed recommendations for the efficient and secure electronic document.
Keywords: electronic document management system, data protection, corporation.

Кількість посилань - 12