Гриновець М.В., Катренко А.В. Інформаційна модель управління навчальним процесом в умовах слабкої структурованості

УДК 004.9

М.В. Гриновець, А.В. Катренко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ В УМОВАХ СЛАБКОЇ СТРУКТУРОВАНОСТІ

© Гриновець М.В., Катренко А.В., 2011

Розглянуто питання управління навчальним процесом, зокрема формування навчальних планів, подано діаграми потоків даних моделі автоматизованої інформаційної системи управління навчальним процесом.
Ключові слова: інформаційні системи; навчальний процес; навчальний план.

The article deals with issues of educational management, particularly of the curriculum, is presented data flow diagram of the model of automated information system of educational management.
Keywords: information systems, the educational process, curriculum.

Кількість посилань - 5