Дмитрів Г.Р., Камінський Р.М. Побудова шумових полів заданої інтенсивності та способи їхнього використання в тестових зображеннях

УДК 621.383.8

Г.Р. Дмитрів, Р.М. Камінський

Львівський коледж інформаційно-комунікаційних технологій
Національного університету “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ПОБУДОВА ШУМОВИХ ПОЛІВ ЗАДАНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ ТА СПОСОБИ ЇХНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ У ТЕСТОВИХ ЗОБРАЖЕННЯХ

© Дмитрів Г.Р., Камінський Р.М., 2010

Наведено методи і результати побудови та використання шумових полів із заданими характеристиками і шкалою градацій інтенсивності елементів шуму. На основі таких полів створюють зображення-тести для оцінювання ефективності систем опрацювання візуальної інформації, наданої на моніторі.
Ключові слова: зображення-тести, шкала градацій, шумові поля, інтенсивність шуму, системи розпізнавання образів.

Contain the method and results of construction and use noise fields with certain characteristics and elements of scale gradations of intensity noise. Based on these field tests provide images for evaluating the effectiveness of systems of processing visual information provided on the monitor.
Keywords: test-image, scale gradation, noise fields, noise intensity, pattern recognition systems.

Кількість посилань - 10