Жежнич П.І., Осика В.О. Геоінформаційні системи на основі просторово-часових моделей даних

УДК 004.9

П.І. Жежнич, В.О. Осика

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ МОДЕЛЕЙ ДАНИХ

© Жежнич П.І., Осика В.О. , 2011

Описано методику розроблення геоінформаційних систем та систем моніторингу екологічної ситуації регіонів. Наведена методика отримання та оброблення даних та оцінки екологічного становища.
Ключові слова: екологічний моніторинг, національна екологічна стратегія, геоінформаційна система, інформаційна система, прикладне програмне забезпечення.

The article offers the approaches to realization the systems of monitoring of ecological and geoinformation systems on the infrastructure and Internet. The methods of receipt and processing of data are offered, for the subsequent estimations of ecological and tourist position
Keywords: geoinformation systems, databases, input errors, metadata.

Кількість посилань - 8