Литвин В.В., Мельник А. Аналіз методів розв’язування задачі планування в обчислювальних грід-системах

УДК 004.9

В.В. Литвин, А.С. Мельник

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

АНАЛІЗ МЕТОДІВ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ ПЛАНУВАННЯ В ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ГРІД-СИСТЕМАХ

© Литвин В.В., Мельник А.С., 2010

Планування виконання робіт є однією з найважливіших та найскладніших задач у грід-системах, оскільки ця задача є NP-повною. У статті визначено особливості організації планування у грід-системах; розглянуто основні алгоритми, розроблені для планування у грід.
Ключові слова: грід-системи, планування робіт, планування на основі best-effort підходу, планування на основі QoS підходу, гетерогенні системи, розподілені обчислення.

Workflow scheduling is one of the most important and most difficult issues in grid systems. Finding a best solution for a workflow scheduling problem is NP-complete. This paper considers specifics of workflow scheduling in grid systems and presents existing scheduling algorithms developed for grids.
Keywords: grid systems, workflow scheduling, best-effort based scheduling, QoS constraint based scheduling, heterogeneous systems, distributed computing.

Кількість посилань - 13