Марковець О.М., Пелещишин А.М., Форкун Ю.В., Делечук Д.В. Інтелектуальні засоби організації сайтів шкіл на базі CMS DRUPAL

УДК 004.9

О.В. Марковець, А.М. Пелещишин, Ю.В. Форкун, Д.В. Делечук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЗАСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ САЙТІВ ШКІЛ НА БАЗІ CMS DRUPAL

© Марковець О.В., Пелещишин А.М., Форкун Ю.В., Делечук Д.В., 2010

Розглянуто популярні засоби організації сайтів шкіл та визначено перелік вимог для їх реалізації. Детально описано роботу підсистеми створення сайтів та підсистеми єдиного каталогу сайтів. Визначено основні задачі, для розв’язання яких застосовують інтелектуальні засоби організації сайтів шкіл.
Ключові слова: створення сайту, каталог сайтів, шкільний сайт

In the article popular means of school Web-sites organization is examined and the list of requirements for their implementation is defined. Web-site development subsystem and a Web-site directory subsystem is described in details. The main problems which can be solved by means of school web-site organization intellectual tools are defined.
Keywords: Web-site development, site directory, school Web-site.

Кількість посилань - 4