Ришковець Ю.В., Лук’яненко І.М. Розроблення інтелектуальної інформаційно-пошукової Веб-системи виставки виробів народного мистецтва

УДК 004.413

Ю.В. Ришковець, І.М. Лук’яненко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

РОЗРОБЛЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВОЇ ВЕБ-СИСТЕМИ ВИСТАВКИ ВИРОБІВ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА

© Ришковець Ю.В., Лук’яненко І.М., 2010

Запропоновано методи пошуку виробів народного мистецтва в мережі Інтернет, які дають змогу оптимізувати результат пошуку, за рахунок зменшення інформаційного шуму, а також методи побудови Веб-галереї цих виробів.
Ключові слова – інтелектуальна система, пошук, Веб-галерея.

In the paper methods for finding produced folk art in the Internet are proposed that allows to optimize the search result by reducing information noise and building Web-gallary by it results.
Keywords – intelligent system, search, Web-gallery.

Кількість посилань - 15