Кульчицький І.М. Відображення структурних відношень реєстру термінологічних словників у базах даних

УДК 658.012.011.56

І. М. Кульчицький

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра прикладної лінгвістики

ВІДОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРНИХ ВІДНОШЕННЬ РЕЄСТРУ ТЕМІНОЛОГІЧНИХ СЛОВНИКІВ У БАЗАХ ДАНИХ

© Кульчицький І. М., 2010

Проаналізовано взаємозв’язки між реєстровими одиницями термінологічних словників та запропоновано варіант їх відображення у лексикографічній базі даних.
Ключові слова: термінологія, лексикографія, бази даних.

The article is the sequential of the relations between register items in the dictionaries of terms. Their equivalents in lexicography database are reflected.
Keywords: terminology, lexicography, database.

Кількість посилань - 10