Лозицький О.А., Пасічник В.В. Стандарти, структура та технологія створення книг, що "розмовляють"

УДК 004.652.4+004.827

О.А. Лозицький, В.В. Пасічник

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

СТАНДАРТИ, СТРУКТУРА ТА ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ КНИГ, ЩО «РОЗМОВЛЯЮТЬ»

© Лозицький О.А., Пасічник В.В., 2010

Описано процес створення цифрової книги, що «розмовляє», у форматі DAISY. Розглянуто основні механізми побудови зв’язків між текстовими та аудіоблоками книги, файлову структуру та основні характеристики книги у форматі DAISY.
Ключові слова: цифрова книга, що «розмовляє», люди з вадами зору, шриф Брайля, мультимедіа, контент.

This paper presents a framework for the conversion of text books to full featured DTBs. The introduction of search, cross-referencing and annotation mechanisms, with multimedia and trough multimodal capabilities are considered.
Key words: Digital Talking Book, visually impaired, Braille, multimedia, content.

Кількість посилань - 11