Литвин В.В., Шаховська Н.Б., Крайовський В.Я. Реферування текстових документів на основі зважування міри TF-IDF онтологією предметної галузі

УДК 004.89

В.В. Литвин, Н.Б. Шаховська, В.Я. Крайовський

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра інформаційних систем та мереж

РЕФЕРУВАННЯ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ НА ОСНОВІ ЗВАЖУВАННЯ МІРИ TF-IDF ОНТОЛОГІЄЮ ПРЕДМЕТНОЇ ГАЛУЗІ

© Литвин В.В., Шаховська Н.Б., Крайовський В.Я., 2010

Розглянуто підхід до автоматизації реферування текстових документів на основі модифікації міри TF-IDF онтологією предметної галузі, до якої належить реферований документ. Розроблено метод реферування, який ґрунтується на такому підході.
Ключові слова: онтологія, реферування, квазіреферат, оцінка якості.

This article discusses an approach to automate summarization of text documents based on the modified TF-IDF measure domain ontology, which is refereed paper. The method of abstracting, which is based on this approach.
Keywords: ontology, concept, abstracting, quality assessment.

Кількість посилань - 10