Пелещишин А.М., Кравець Р.Б., Сєров Ю.О., Федушко С.С. Методи відстеження появи небажаного інформаційного наповнення Веб-форуму

УДК 004.738.5+004.773.2

А.М. Пелещишин, Р.Б. Кравець, Ю.О. Сєров, С.С. Федушко*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж,
кафедра прикладної лінгвістики*

МЕТОДИ ВІДСТЕЖЕННЯ ПОЯВИ НЕБАЖАНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО НАПОВНЕННЯ ВЕБ-ФОРУМУ

© Пелещишин А.М., Кравець Р.Б., Сєров Ю.О., Федушко С.С., 2010

Розглянуто актуальну проблему дослідження та розроблення методів відстеження появи небажаного інформаційного наповнення Веб-форуму. Також досліджено рівень комунікативної культури користувачів та розроблено комунікативні стилі поведінки модератора та адміністратора Веб-форуму.
Ключові слова: небажане інформаційне наповнення, стиль комунікативної поведінки, учасник Веб-форуму, комунікативна культура в Інтернеті.

This article considers the current problem of investigation and development of objectionable content monitoring methods on Web-forums. Also, the level of communicative culture of web-forum members is investigated and Web-forum moderators and administrators' communicative behaviour styles are developed.
Keywords: objectionable content, communicative behavior style, Web-forum member, online communicative culture.

Кількість посилань - 22