Сєров Ю.О., Слобода К.О. Підвищення ефективності позиціонування Веб-форумів за допомогою структурування інформаційного наповнення

УДК 004.773.2

Ю.О. Сєров, К.О. Слобода

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ВЕБ-ФОРУМІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СТРУКТУРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО НАПОВНЕННЯ

© Сєров Ю.О., Слобода К.О., 2010

Запропоновано методи структурування інформаційного наповнення Веб-форуму, методи структурування дискусій Веб-форуму відповідно до тематики розділів, методи семантичного структурування інформаційного наповнення Веб-форуму, методи організаційного структурування інформаційного наповнення Веб-форуму на основі застосування апарату В-дерев та описано вплив появи небажаного інформаційного наповнення на позиціонування Веб-форуму.
Ключові слова: World Wide Web, позиціонування Веб-форуму, інформаційне наповнення, тематичне структурування, семантичне структурування, організаційне структурування, організаційне структурування на основі апарату В-дерев.

In this paper methods of Web-forum’s content structuring are developed. Methods of Web-forum’s threads structuring according to their theme are proposed, methods of semantics structuring are developed, and methods of organizational structuring based on B-trees are suggested, impact of objectionable content is described.
Keywords: World Wide Web, Web-forum positioning, content, thematic structuring, semantic structuring, organizational structuring, objectionable content.

Кількість посилань - 19