Бомба А.Я., Шпротько О.В. Алгоритм оптимізації вибору фільтра для попереднього опрацювання зображень перед стисненням ...

УДК 004.043

А.Я. Бомба, О.В. Шпортько
Рівненський державний гуманітарний університет,
кафедра інформатики та прикладної математики

АЛГОРИТМ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИБОРУ ФІЛЬТРА ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ОПРАЦЮВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ПЕРЕД СТИСНЕННЯМ НА ОСНОВІ МЕТОДУ "ПРЕДИКТОР – КОРЕКТОР"

Проаналізовано особливості фільтрування для попереднього опрацювання зображень перед стисненням, обґрунтовано можливість та описано алгоритм оптимізації вибору фільтра на основі методу "предиктор–коректор". Наведено фрагменти програм для реалізації запропонованого алгоритму та результати його застосування для стиснення зображень у форматі PNG.

The features of filtration at the previous images processing before the compression are considered. The possibility is proved and the algorithm of the optimization of choice of filter is described on the basis of method of "is prognostication – is proof-reader". The fragments of the programs for the realization of the offered algorithm and results of its application for the compression of images in the format of PNG are presented.

Кількість публікацій – 6.

Завантажити статтю