Берко А.Ю. Метод інтеграції синтаксису різнорідних даних у системах електронного контент-бізнесу

УДК 004.652
А.Ю. Берко
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МЕТОДИ ІНТЕГРАЦІЇ СИНТАКСИСУ РІЗНОРІДНИХ ДАНИХ У СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОГО КОНТЕНТ-БІЗНЕСУ

© Берко А.Ю., 2008

Розглядаються основні підходи до об’єднання синтаксису різнорідних даних у системах електронного контент-бізнесу на основі трансляції, гомогенізації та уніфікації правил їх зображення.

Basic ways for integration of heterogeneous data syntax in environment of content-business systems based on their translation, homogenization and unifying of data presentation rules are considered in proposed paper.

Кількість публікацій – 6.

Завантажити статтю